Ruimte voor de Geest

Cursus  
Titel: Ruimte voor de Geest
Doelgroep: Iedereen die meer over de Heilige Geest wil weten en/of  meer van de Heilige Geest wil verwachten
Aantal bijeenkomsten: 3 woensdagavonden
Data: 30 september, 7 en 21oktober. De cursus is ook online te volgen, de link wordt nog bekend gemaakt.
Plaats Kerkgebouw De Lichtboei
Korte beschrijving: In deze cursus wordt ingegaan op vragen als: Waarom is de Heilige Geest belangrijk voor ons? Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons leven? Wat zijn belemmeringen voor de Geest in de kerkelijke structuur en in ons denken en welke uitdagingen zijn er op dit gebied? Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven? De cursus is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen.  
Spreker / cursusleider is dominee Jelle de Kok, predikant en toeruster via https://levenuitdebron.nu/
Kosten: Materiaalkosten zijn € 10,= Daarnaast wordt een collecte gehouden om geestelijke vernieuwing in de PKN te ondersteunen.
Contactpersoon voor meer info: Caroline Oosterhoff, carolineoosterhoff@outlook.com, 06-41141420
Aanmelden: bij Caroline  
Wie organiseert het? GKV DrontenZuid https://www.gkvdrontenzuid.nl/