Contact

Doel van deze website

We willen het voor iedere inwoner van Dronten mogelijk maken om kennis op te bouwen over het christelijk geloof ongeacht (kerkelijke) achtergrond. Als groep willen we dit stimuleren en faciliteren.

Daarnaast willen we christelijke activiteiten in Dronten zichtbaar maken.


Wie zijn we?

Voorlopig bestaat ons groepje uit 5 personen uit verschillende kerken die met elkaar delen dat er maar één kerk van Jezus Christus is, ook al zijn er meerdere gemeenten en kerkverbanden. Jezus is de bron waaruit we geloof, hoop en liefde voor ons leven putten.

Als je mee wilt denken of werken aan invulling en verdere ontwikkeling van deze website kun je contact met ons opnemen.

  • Wiggele Oosterhoff; wiggele@bron0321.nl
  • Ron Methorst
  • Magriet Meerveld
  • Philip Kramer; webmaster@bron0321.nl
  • Caspar Rauws


Activiteit aanmelden?

Een activiteit kan aangemeld worden met het invulformulier . Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar de webmaster. Deze zorgt dan voor plaatsing op de website.

De website is faciliterend om activiteiten zichtbaar te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door organisaties aangeleverde informatie. Ook heeft de website geen rol in het verwerken van aanmeldingen voor activiteiten. Daarom worden gegevens gevraagd waardoor bezoekers van de website meer informatie over uw activiteit kunnen vinden of op uw eigen website zich kunnen aanmelden. Door het insturen van het invulformulier aan de webmaster geeft u toestemming om die gegevens te publiceren.

We verwijzen u graag naar onze PRIVACY verklaring.


Vragen/opmerkingen over de website

Aan de webmaster kunt u een e-mail sturen als u vragen of opmerkingen heeft over deze website.