Contact

Doel van deze website

We willen door deze website christelijke activiteiten in Dronten zichtbaar maken. Zo willen we stimuleren en faciliteren dat iedere inwoner in Dronten kennis(sen) op kan bouwen over het christelijk geloof ongeacht (kerkelijke) achtergrond.

Wie zijn we?

Deze website is opgezet door een groep van vijf personen uit verschillende kerken in Dronten, die met elkaar delen dat er maar één kerk van Jezus Christus is. Het is onze overtuiging dat Jezus de bron is waaruit we geloof, hoop en liefde voor ons leven putten. Deze vijf personen zijn Wiggele Oosterhoff,Ron Methorst, Magriet Meerveld, Philip Kramer en Caspar Rauws.

Activiteit aanmelden?

Een activiteit kan aangemeld worden met het invulformulier . Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar de webmaster; webmaster@bron0321.nl

De website is faciliterend om activiteiten zichtbaar te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door organisaties aangeleverde informatie. Ook heeft de website geen rol in het verwerken van aanmeldingen voor activiteiten. Daarom worden gegevens gevraagd waardoor bezoekers van de website meer informatie over uw activiteit kunnen vinden of op uw eigen website zich kunnen aanmelden. Door het insturen van het invulformulier aan de webmaster geeft u toestemming om die gegevens te publiceren.

We verwijzen u graag naar onze PRIVACY verklaring.


Vragen/opmerkingen over de website

Aan de webmaster kunt u een e-mail sturen als u vragen of opmerkingen heeft over deze website.