Stichting Bron 0321 - ANBI

Deze website wordt beheerd door Stichting Bron 0321.

Stichting Bron 0321 wil de liefde van Jezus uitdragen door activiteiten te (helpen) organiseren waarmee deze liefde tastbaar wordt. Dit kan doordat de evangelische boodschap op een hele directe manier wordt gedeeld, maar ook indirect, bijvoorbeeld via sport en spel. Ook kan een activiteit bijdragen aan goede doelen in de directe omgeving van Dronten.

De stichting wil (werk)groepen van enthousiast bewogen vrijwilligers faciliteren in het organiseren van allerlei activiteiten door hen financieel en organisatorisch te ondersteunen. De stichting wil vrijwilligers samenbrengen over en door kerkmuren heen.

Samengevat zijn de drie hoofddoelen van de stichting:

1. Faciliteren (financieel, organisatorisch of anders) van laagdrempelige activiteiten in de Gemeente Dronten waardoor de liefde van Jezus zichtbaar en tastbaar wordt!

2. Bevorderen van samenwerking tussen kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in de activiteiten om in eenheid de liefde van Jezus naar buiten uit te stralen.

3. Fondsenwerving ten behoeve van het gezamenlijk jongerenwerk, missionaire activiteiten en goede doelen in en vanuit de Gemeente Dronten middels acties, donaties en/of sponsoring.

De ANBI status is vanaf 1 januari 2023 toegekend. Het RSIN nummer van de stichting is 864489948. Via de link hiernaast kunt u de korte versie van het beleidsplan 2023 van Stichting Bron 0321 downloaden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

– George Erwin (Erwin) Teseling, Voorzitter

– Jan Adriaan (Arjan) Elzerman, Secretaris penningmeester

– Reinold Gerrit (Ron) Methorst

Het beloningsbeleid van de stichting is dat alle activiteiten van de betrokkenen vrijwillig gebeurt. Er wordt geen vergoeding gegeven voor het uitvoeren van activiteiten. Er wordt enkel vergoeding betaald voor gemaakt onkosten ten behoeve van het werk van de stichting. U kunt contact met ons opnemen via email: stichting@bron0321.nl