actueel

World CleanUp Day – 17 september 

Op 17 september is het weer zover: World CleanUp Day. Samen maken we onze leefomgeving een beetje schoner. Wereldwijd wordt zo aandacht gevraagd voor zwerfvuil en tegelijkertijd wordt er actief gewerkt aan een schonere leefomgeving.

A Rocha Dronten doet weer mee. We starten om 10.30 uur met elkaar bij het NS station. Vandaar gaan we naar de locaties, dit stemmen we nog af met de gemeente. Neem een beker mee voor de koffie/thee, wij nemen wat lekkers mee. Rond 12.00 uur gaat één van ons de volle vuilniszakken wegbrengen en sluiten we de actie af.

Graag even aanmelden via dronten@arocha.org.

Voor materiaal (hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen) wordt gezorgd. Je eigen prikker meenemen mag natuurlijk altijd!

Kerken open in Dronten

Welkom in de kerken in de gemeente Dronten

In de gemeente Dronten staan vele kerkgebouwen waar inwoners welkom zijn. Er is elke dag een kerk open voor een kop koffie, een gezellig praatje, een goed gesprek, om een kaarsje te branden of gewoon even stil te zijn. Van koffieochtend tot stilteplek, van weggeefwinkel tot gezamenlijke lunch. Op zondagochtend zijn alle kerken open en is iedereen welkom.

Door allerlei initiatieven in de voorgaande jaren is een netwerk ontstaan van kerken die allen iets willen betekenen voor de inwoners, naar elkaar om willen zien en het evangelie willen delen.
Voorbeelden zijn de Alpha cursus, Diaconaal Platform, Kerstnachtindronten, Stille week, Kerstwandeling Dronten, PasenLive, DeBoot, Gebedsweek en nog veel meer. Samen zijn we van betekenis in Dronten. 

Klik hier voor het overzicht van de activiteiten

Voedselbank Dronten

Vanuit een aantal kerken is er in maart  spontaan een inzamelactie op poten gezet voor de voedselbank in Dronten. Het gaat om een gespreide inzameling.

Ondertussen zijn we geruime tijd verder en is het werk van de voedselbank nog volop nodig!

We verwijzen graag naar de site van de voedselbank Dronten

“Vanwege de corona-crisis verlopen de winkelacties niet zo soepel als anders.
Gelukkig stellen inwoners van Dronten hun voortuin ter beschikking als inleverpunt voor de voedselbank.”
Klik hier voor de inleverpunten

lees hier het artikel van maart 2020 in de Flevopost