Gebedsweek voor de eenheid

De oecumenische gebedsweek voor eenheid van de kerken is jaarlijks in de derde week van Januari.

Dit jaar is het in de week van 19 t/m 24 januari.
Elke avond is er een korte gebedsdienst, voorbereid door leden uit verschillende kerken samen.
Dit jaar beginnen we met een oecumenische dienst in de Open Hof, zondagavond 19 januari om 19.00 uur.

Thema en rode draad zijn dit jaar aangeleverd door christenen van het eiland Malta.
Zij hebben – hoe kan het anders – gekozen voor het verhaal uit Handelingen 27 en 28, waar Paulus en zijn vaargenoten stranden op het eiland Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen worden.
Buitengewoon is dan ook het leidende thema.
Zoals Malta nu net in het nieuws is een behoorlijke uitdaging.

De vorm van de vieringen verschilt, de ene keer wordt gebeden in groepen, waarbij ieder stil of hardop mee kan doen, andere keren worden de gebeden vooral verwoord door de voorbereiders.
Altijd is er natuurlijk ook lezing uit de Bijbel en samenzang en ontmoeting.
In de kern gaat het om samen bidden als mensen uit alle kerken voor eenheid, voor de wereld, voor ons dorp.

Behalve de zondag beginnen alle bijeenkomsten om 19.30 uur.

In de agenda de data en adressen.